Hành động đẹp giúp người dân vùng ngập lụt

Chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên cùng đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, Đoàn trường THPT Cẩm Bình gặt lúa bị ngập lụt giúp nông dân. Ảnh: CTV
Chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên cùng đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, Đoàn trường THPT Cẩm Bình gặt lúa bị ngập lụt giúp nông dân. Ảnh: CTV
Chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên cùng đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, Đoàn trường THPT Cẩm Bình gặt lúa bị ngập lụt giúp nông dân. Ảnh: CTV
Lên top