Hàng vạn người tới lễ, Phủ Tây Hồ sử dụng hết 100l nước sát khuẩn

Lên top