Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng vạn cổ động viên miền Tây Nam Bộ đổ ra đường giơ cúp vàng mừng U23 VN chiến thắng