Hàng trăm trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

Hàng trăm người dân đưa con em mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí vào sáng 7.12. Ảnh: N.B
Hàng trăm người dân đưa con em mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí vào sáng 7.12. Ảnh: N.B
Hàng trăm người dân đưa con em mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí vào sáng 7.12. Ảnh: N.B
Lên top