Hàng trăm tàu thuyền Hội An đậu bờ vì cát bồi giữa biển