Hàng trăm tấn tỏi Lý Sơn "mắc kẹt" ở đảo cần giải cứu

Vụ Đông - Xuân 2019 - 2020, sản lượng tỏi khô của huyện đảo Lý Sơn đạt trên 2.000 tấn. Ảnh: Thanh Chung
Vụ Đông - Xuân 2019 - 2020, sản lượng tỏi khô của huyện đảo Lý Sơn đạt trên 2.000 tấn. Ảnh: Thanh Chung
Vụ Đông - Xuân 2019 - 2020, sản lượng tỏi khô của huyện đảo Lý Sơn đạt trên 2.000 tấn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top