Hàng trăm tấn rau, củ được "chia lửa" cùng người dân TPHCM chống dịch

Hằng trăm tấn rau, củ quả được nhiều nhóm tình nguyện nhập về hỗ trợ bà con vùng cách ly. Ảnh: HC
Hằng trăm tấn rau, củ quả được nhiều nhóm tình nguyện nhập về hỗ trợ bà con vùng cách ly. Ảnh: HC
Hằng trăm tấn rau, củ quả được nhiều nhóm tình nguyện nhập về hỗ trợ bà con vùng cách ly. Ảnh: HC
Lên top