Hàng trăm SV ĐH Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp

Hàng loạt bê bối đang phủ trùm lên Đại học Điện lực. Ảnh: LN-ĐT.
Hàng loạt bê bối đang phủ trùm lên Đại học Điện lực. Ảnh: LN-ĐT.
Hàng loạt bê bối đang phủ trùm lên Đại học Điện lực. Ảnh: LN-ĐT.
Lên top