Hàng trăm nông dân mòn mỏi chờ dự án điện mặt trời bồi thường

Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top