Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hàng trăm nông dân mòn mỏi chờ dự án điện mặt trời bồi thường

Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều nông dân xã Sơn Quang bị Dự án điện mặt trời ở đây thu hồi đất sản xuất nhưng chưa biết bao giờ mới được bồi thường. Tiếc đất bỏ hoang, họ phải tranh thủ ra canh tác để vớt vát. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top