Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may