Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng trăm người quỳ lạy, thắp hương con rắn nước nằm trên ngôi mộ

Cần xử lý nghiêm những thầy bói cúng tung tin đồn nhảm.
Cần xử lý nghiêm những thầy bói cúng tung tin đồn nhảm.