Hàng trăm người dàn hàng tìm kiếm bé trai mất tích suốt 2 ngày trên khe suối

Hàng trăm người dàn hàng, tìm kiếm cháu bé mất tích vì nước lũ. ảnh: NDCC
Hàng trăm người dàn hàng, tìm kiếm cháu bé mất tích vì nước lũ. ảnh: NDCC