Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm ngọn nến thắp lên “vì người đã mất-hành động vì người đang sống”