Hàng trăm khối gỗ trôi về bản Sa Ná sau lũ, sẽ xử lý thế nào?

Lên top