Hàng trăm hộ dân kêu trời vì ô nhiễm nguồn nước

Chủ các mỏ cát xả thải trực tiếp nguồn nước ô nhiễm ra suối Đá qua hệ thống đường ống. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ các mỏ cát xả thải trực tiếp nguồn nước ô nhiễm ra suối Đá qua hệ thống đường ống. Ảnh: Nguyên Dũng
Chủ các mỏ cát xả thải trực tiếp nguồn nước ô nhiễm ra suối Đá qua hệ thống đường ống. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top