Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng trăm cảnh sát "chiến đấu" với lửa 3 tiếng dập đám cháy xưởng gỗ gần cây xăng