Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trắng đêm tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: CTV.
Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trắng đêm tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: CTV.
Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trắng đêm tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: CTV.
Lên top