TP. Thanh Hóa:

Hàng quán phủ bạt, dọn dẹp sau chỉ đạo nghiêm cấm bán cà phê vỉa hè

Lên top