Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

Phố Bùi Viện tối 24.4. Ảnh: Hoài Anh
Phố Bùi Viện tối 24.4. Ảnh: Hoài Anh
Phố Bùi Viện tối 24.4. Ảnh: Hoài Anh
Lên top