Hàng quán ở TPHCM được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2

TPHCM cho hàng quán bán rượu, bia ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM cho hàng quán bán rượu, bia ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM cho hàng quán bán rượu, bia ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top