Hàng quán ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h 18.9

Nhà hàng, quán cà phê, quán ăn ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h ngày 18.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Nhà hàng, quán cà phê, quán ăn ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h ngày 18.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Nhà hàng, quán cà phê, quán ăn ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h ngày 18.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top