TP.UÔNG BÍ (QUẢNG NINH):

Hàng quán bủa vây, uy hiếp rừng hồ Yên Trung

Một loạt nhà hàng, điểm kinh doanh hiện hữu trái phép xung quanh những cánh rừng thông hồ Yên Trung, Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Một loạt nhà hàng, điểm kinh doanh hiện hữu trái phép xung quanh những cánh rừng thông hồ Yên Trung, Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Một loạt nhà hàng, điểm kinh doanh hiện hữu trái phép xung quanh những cánh rừng thông hồ Yên Trung, Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top