Hàng nghìn Túi thuốc yêu thương đến với F0 điều trị tại nhà ở TPHCM

Các Túi thuốc yêu thương được đặt trước cửa nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: HCDC
Các Túi thuốc yêu thương được đặt trước cửa nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: HCDC
Các Túi thuốc yêu thương được đặt trước cửa nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: HCDC
Lên top