Hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bị “bỏ quên”

Cán bộ phường 5 phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho phụ huynh “bỏ quên” thẻ. 
Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ phường 5 phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho phụ huynh “bỏ quên” thẻ. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ phường 5 phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho phụ huynh “bỏ quên” thẻ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top