Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Lên top