Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ