Hàng nghìn người ở Đắk Lắk thất nghiệp vì dịch COVID-19

Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều người lao động đang sinh sống ở Đắk Lắk mất việc làm. Ảnh: Bảo Trung
Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều người lao động đang sinh sống ở Đắk Lắk mất việc làm. Ảnh: Bảo Trung
Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều người lao động đang sinh sống ở Đắk Lắk mất việc làm. Ảnh: Bảo Trung
Lên top