Hàng nghìn người kéo đến vui chơi dịp lễ 2.9, công viên Thủ Lệ "thất thủ"

Hàng nghìn người đổ xô ra công viên Thủ Lệ để vui chơi dịp nghỉ lễ.
Hàng nghìn người đổ xô ra công viên Thủ Lệ để vui chơi dịp nghỉ lễ.
Hàng nghìn người đổ xô ra công viên Thủ Lệ để vui chơi dịp nghỉ lễ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM