Hàng nghìn người dân đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giỗ đầu