Hàng nghìn người dân đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giỗ đầu

Người dân trên đi viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân trên đi viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân trên đi viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top