Hàng nghìn người chen chúc làm thủ tục xuất khẩu lao động vào đầu năm

Hàng trăm người xếp hàng chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành. Ảnh: DH
Hàng trăm người xếp hàng chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành. Ảnh: DH
Hàng trăm người xếp hàng chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành. Ảnh: DH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM