Hàng nghìn người chen chân đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày cuối miễn phí vé

Dòng người đông đúc đi trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí vé tàu.
Dòng người đông đúc đi trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí vé tàu.
Dòng người đông đúc đi trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí vé tàu.
Lên top