Hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn tặng nước bạn Lào chống dịch COVID-19

Cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn để tặng nước bạn Lào phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Tình
Cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn để tặng nước bạn Lào phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Tình
Cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn để tặng nước bạn Lào phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Tình
Lên top