Hàng nghìn khách trải chiếu nằm vạ vật ở ga Sài Gòn vì tàu trễ giờ

Rất đông người phải trải chiếu nằm vạ vật dưới nền sảnh ga Sài Gòn để chờ lên tàu vế quê ăn Tết.  Ảnh: Minh Quân
Rất đông người phải trải chiếu nằm vạ vật dưới nền sảnh ga Sài Gòn để chờ lên tàu vế quê ăn Tết. Ảnh: Minh Quân
Rất đông người phải trải chiếu nằm vạ vật dưới nền sảnh ga Sài Gòn để chờ lên tàu vế quê ăn Tết. Ảnh: Minh Quân
Lên top