Hàng nghìn hộ dân Hà Nam kêu cứu vì sông Châu Giang ô nhiễm

Cá chết trắng sông vì ô nhiễm. Ảnh: Quang Huy
Cá chết trắng sông vì ô nhiễm. Ảnh: Quang Huy
Cá chết trắng sông vì ô nhiễm. Ảnh: Quang Huy
Lên top