Hàng nghìn công nhân chen chúc vào nhà máy, lý giải từ đại diện nhà máy

Lên top