Hàng nghìn con lợn chết lềnh phềnh trong lũ

Người nuôi bất lực, xót xa.
Người nuôi bất lực, xót xa.