Hàng nghìn chiến sĩ tham gia cứu hộ, ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Lên top