Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đi bộ rước Phật về cử hành Đại lễ Phật Đản

Lên top