Hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền

Vị trí sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền. Ảnh: PV.
Vị trí sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền. Ảnh: PV.
Vị trí sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền. Ảnh: PV.
Lên top