Hàng loạt trụ điện nằm giữa đường dân sinh ở Quảng Nam

Cây trụ điện nằm giữa đường dân sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Cây trụ điện nằm giữa đường dân sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Cây trụ điện nằm giữa đường dân sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top