Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng loạt thủ tục hành chính “xóa tên” hộ khẩu

Người dân làm thủ tục hộ khẩu. Ảnh: P.V
Người dân làm thủ tục hộ khẩu. Ảnh: P.V