Hàng loạt sự kiện kỷ niệm 20 năm Hà Nội “Thành phố vì Hòa Bình"

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sẽ được thực hiện trong dịp kỷ niệm 20 năm Hà Nội được tôn vinh "Thành phố vì hòa bình". Ảnh minh họa: Nam Nguyễn
Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sẽ được thực hiện trong dịp kỷ niệm 20 năm Hà Nội được tôn vinh "Thành phố vì hòa bình". Ảnh minh họa: Nam Nguyễn
Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sẽ được thực hiện trong dịp kỷ niệm 20 năm Hà Nội được tôn vinh "Thành phố vì hòa bình". Ảnh minh họa: Nam Nguyễn
Lên top