Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt sinh viên đang đậu bỗng nhiên... rớt!