Hàng loạt sai phạm về đất đai tại Lâm Đồng: Tất cả quan chức liên quan chỉ xin rút kinh nghiệm sâu sắc!

Theo Thanh tra Chính phủ, Khu du lịch hồ quốc gia Tuyền Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị xây dựng trái phép trong thời gian dài, nhưng không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Nhiệt Băng
Theo Thanh tra Chính phủ, Khu du lịch hồ quốc gia Tuyền Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị xây dựng trái phép trong thời gian dài, nhưng không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Nhiệt Băng
Theo Thanh tra Chính phủ, Khu du lịch hồ quốc gia Tuyền Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị xây dựng trái phép trong thời gian dài, nhưng không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top