Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp

Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp. Ảnh: P.V
Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp. Ảnh: P.V