Hàng loạt lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bắt: Quảng Nam sẽ tự khắc phục các đường dân sinh

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường thi công gây hư hỏng nặng nhưng chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường thi công gây hư hỏng nặng nhưng chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường thi công gây hư hỏng nặng nhưng chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Lên top