Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tuyên Quang hóa hồ câu đều chưa được cấp phép

Tình trạng lấn chiếm, gây biến dạng hồ thuỷ lợi để làm các dịch vụ có thu tiền đang có xu hướng gia tăng.
Tình trạng lấn chiếm, gây biến dạng hồ thuỷ lợi để làm các dịch vụ có thu tiền đang có xu hướng gia tăng.
Tình trạng lấn chiếm, gây biến dạng hồ thuỷ lợi để làm các dịch vụ có thu tiền đang có xu hướng gia tăng.
Lên top