Hàng loạt hồ chứa xả lũ hạ mực nước đối phó bão số 13

BCĐ Trung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Trung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Trung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
Lên top