Hàng loạt doanh nghiệp tặng tiền tỉ cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Công ty TNHH Heniken Việt Nam tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TP
Công ty TNHH Heniken Việt Nam tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TP
Công ty TNHH Heniken Việt Nam tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TP
Lên top