Hàng loạt doanh nghiệp BOT giao thông trước nguy cơ phá sản

Trạm thu phí BOT trên QL14. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí BOT trên QL14. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí BOT trên QL14. Ảnh: ĐT
Lên top