Hàng loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9.2021

Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1.9.2021.
Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1.9.2021.
Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1.9.2021.
Lên top